Daňová evidence - úprava TF

vydání: 20060721 - verze: 11

V daňové evidenci byl upraven tiskový formulář Peněžní deník, který byl dosud určen jen pro vedení jednoduchého účetnictví, nikoli daňové evidence. Rozdíl je v zaznamenávání nepeněžních operací, které se dříve do peněžního deníku nezapisovaly a TF s nimi nepočítal. Položky vstupující do daňové evidence prostřednictvím interních dokladů se proto v peněžním deníku zobrazovaly chybně (s opačným znaménkem). 

Postup při zadávání dokladů:

Při zadávání prvotních dokladů (pokladna, banka) se částka zapisuje vždy kladně, systém podle typu dokladu pozná, zda-li se jedná o příjem či výdej. Účtování nepeněžních operací (např.odpisy) je třeba provádět pomocí interních dokladů, kde se částka zadává při příjmu plusem a při výdeji minusem.