Dokumenty

Připojování dokumentů k záznamům bylo podstatným způsobem rozšířeno. K připojenému dokumentu lze nyní zadat další údaje (Předmět, Typ, Kategorie, Datum a čas vytvoření, Autor). Dokumenty lze díky tomu přehledně spravovat.

Složka dokumentů

Novinkou je sjednocení způsobu jakým se dokumenty ukládají. Pro větší přehlednost je ve Variu možno nastavit složku pro ukládání dokumentů. Přímo z karty Dokumenty lze tuto složku otevřít a procházet. Díky tomu lze s dokumenty pracovat nejen prostřednictvím seznamu na kartě Dokumenty, ale i klasickým způsobem - složky a soubory.

Nyní díky tomu můžete mít dokumenty zákazníků uloženy jednotným způsobem. Každá firma bude mít ve sdílené složce dokumentů svůj adresář a v něm budou uloženy všechny dokumenty (smlouvy, korespondence apod.).

Vystavování nových dokumentů

Zcela nové je propojení dokumentů s exporty. Přímo z karty dokumentů lze vytvořit nový dokument na základě exportu. Nový dokument se uloží do sdílené složky a vytvoří se záznam do seznamu dokumentů.

Například v exportech můžete mít šablonu smlouvy (třeba jako dokument Wordu). Ze seznamu Nový vyberete název tohoto exportu. Vario vytvoří nový dokument Wordu, vyplní údaje klienta (z Varia) a nový dokument uloží sdílené složky. Kromě toho připojí záznam do seznamu dokumentů k příslušnému klientovi. Díky tomu lze snadno a rychle vytvářet dokumenty podle firemních šablon. Vario navíc zajistí přehledné ukládání dokumentů, které nikterak nezatěžuje uživatele.

Zjednodušené připojení dokumentů

Kromě propojování dokumentů mechanizmem OLE přibyla nová možnost vkládat do seznamu dokumentů pouze cestu k souboru. Tento způsob je mnohem jednodušší, rychlejší a úspornější. Původní možnost vkládat nebo propojovat dokumenty prostřednictvím OLE byla zachována (nový způsob je preferován).