Pokladna

Novinky v detailu dokladu:

Karta Obecné

Přepracovaná sekce Odběratel / Dodavatel

Nyní jsou k dispozici pole Adresa, Adresa sídlo, Adresa zboží doručit a Adresa 2. Navíc jsou zde pole Telefon a E-mail, která slouží zejména pro zapsání kontaktu pro podání avíza například o splnění zakázky.

Po změně pole Datum se v případě, že je zadaná cizí měna, zkontroluje kurs měny k novému datu. Pokud se liší, může uživatel potvrdit načtení nového kursu. Vedle pole Kurs je nové tlačítko pro zobrazení kursovního lístku (zobrazí datum a kursy měny).

Do polí Kurs a Množství měny lze nyní zadat hodnotu 0. Zadaná částka nebude v tomto případě přepočtena do Kč/Měny (pokud to není nezbytné doporučuje se používat kurs 1).

Sekce Doklad

Samostatná pole Zaúčtováno, Neúčtovat a Stornováno byla nahrazena novým polem Stav dokladu. Stav dokladu umožňuje intuitivnějším způsobem stornovat a obnovit doklad. Navíc lze pomocí něj uzamykat doklady. Uzamčení dokladu má stejný dopad jako jeho zaúčtování. Díky tomu lze zabezpečit doklady proti změnám po jejich schválení dokud nebudou zaúčtovány.

Seznam řádů pro zaokrouhlení částky dokladu je rozšířen o položku 0,50. Tato volba zaokrouhluje celkovou částku dokladu na celé padesátníky.

Karta položky

Tlačítko stavu

Tlačítko stavu bylo doplněno výběrem stavů. Díky tomu lze měnit hromadně libovolný stav. Například Rezervovat všechny položky na dokladu.

Výpočet DPH

Byla přepracována logika výpočtu DPH. Nyní stačí zadat pouze 2 libovolné údaje, ostatní částky se dopočítají. Výpočet nedovoluje zadání chybné částky DPH, pokud se zadaná DPH liší od vypočtené o více než +/- 1%, DPH se opraví.  V minulé verzi byl uživatel na tuto skutečnost pouze zpozorněn, ale mohl nesmyslnou částku nechat v dokladu. Pokud se zadaná DPH liší od vypočtené o více než +/- 1Kč je zobrazeno varování Chybná částka DPH.

Při zadání ceny s DPH se v souladu se zákonem použije výpočet "shora" (koeficient místo procenta). Pokud se zadá částka "zdola" počítá se s plnou přesností (procento). Při tom nezáleží na pořadí zadání částek (základ-DPH, DPH-základ nebo celková částka-DPH, DPH-celková částka).

Klávesové zkratky

Na kartě obecné jsou nové klávesové zkratky pro přístup do hlavních skupin: Alt+F - Firma, Alt+B - Banka, Alt+V - Stav dokladu (skupina Doklad) a Alt+M - Měna

Na kartě položky: Alt+A - přepne na kartu položek Sklad, Alt+ú - přepne na kartu položek Účetnictví, Alt+T aktivuje tlačítko pro změnu stavu všech položek (Vyskladnit, Zaskladnit, Převést, Uhradit, Fakturovat, Objednat) a Alt+Z nová zkratka pro seznam Zobrazit (dříve Alt+T).

Výpočet částky nazpět

Dialogové okno doklad pro Pokladní výdajové doklady a Pokladní příjmové doklady obsahuje pole Hotovost (na kartě součet). Zde lze zadat částku vyplacenou (přijatou) čímž se zobrazí částka k vrácení (pole Nazpět).