Banka

Vyhledávání dokladů

Vyhledávání dokladů bylo vylepšeno. Systém se pokusí nalézt doklad podle Variabilního symbolu (dále VS). Pokud nalezne více dokladů se stejným VS, pokusí vyhledat doklady tak, že k VS přidává postupně tato kritéria:

1) Jen doklady firmy, které patří bankovní účet.
2) Jen doklady, kde zbývá uhradit je rovno částce
3) Jen doklady, kde zbývá uhradit je <> 0.

Variabilní symbol = IČ naší firmy

Často se posílají platby, u kterých je jako VS použito IČ firmy uživatele. Pokud je údaj VS roven IČ aktuální firmy (účetní jednotky) doplní se vazba na doklad pouze v případě, že částka dokladu se stejným VS souhlasí s částkou zbývá uhradit. Tím se předejde situaci, kdy se například úhrada daní propojí s přijatým dokladem.

Při tvorbě příkazu se doklady u kterých je VS = IČ aktuální firmy nedohledávají, protože se předpokládá, že při vyplňování příkazu "ručně" jde o zadání platby bez dokladu (daně apod.). Pro úhrady dokladů se doporučuje používat funkci Doklady k úhradě s jejíž pomocí lze vybrat přímo konkrétní doklad.

Doplnění předkontace a střediska u plateb

V možnostech homebankingu lze nyní nastavit kriteria pro automatické doplnění předkontace plateb. V tabulce se vyplní jedna nebo více hodnot. Pokud se vyplněné hodnoty shodují s hodnotami v položce výpisu, doplní se zadaná předkontace a (nebo) středisko. Kriteria jsou: variabilní symbol, číslo účtu, kód banky, konstantní symbol, částka a zpráva pro příjemce.

Předkontace a středisko se podle těchto kriterií doplní pouze u položek, ke kterým nebyl nalezen doklad (v tomto případě se doplňuje předkontace a středisko* z dokladu). Možnost nastavit předkontace se proto hodí zejména pro předkontaci pravidelných plateb bez dokladu: platby daní, bankovní poplatky, úroky a výběry z bankomatu.

*) Středisko se doplní z nového údaje na dokladu - Středisko dokladu.

Homebanking - vynechání účtů

Nyní lze vynechat více účtů z načítání homebankingem. Tato možnost se hodí, pokud máte homebanking společný pro více účetních jednotek.

Doklady k úhradě

Seznam dokladů k úhradě byl sjednocen. Nyní jsou v seznamu zobrazeny současně doklady podle data splatnosti i podle platebního kalendáře. Platební kalendář - pokud je zadán, má přednost před datem splatnosti a částkou zbývá uhradit dokladu. Díky tomu se zjednoduší dodržování splátek při použití platebního kalendáře u přijatých dokladů.

Kursové rozdíly úhrad

Při úhradě zálohové faktury v cizí měně se automaticky vypočítá kursový rozdíl (nezobrazí se dotaz). Kursový rozdíl se nebude účtovat.

Do seznamu úhrad se kursový rozdíl zapíše na samostatný řádek. Díky tomu bude v seznamu úhrad zobrazena zvlášť uhrazená částka a kursový rozdíl - hledání dokladů se tak usnadní.

Při přepočtu závazků a pohledávek v cizí měně se k dokladu uloží informace o kursu částky zbývá uhradit. Při úhradě se vypočte kursový rozdíl na základě rozdílů kursů úhrady a pohledávky.

Splátky

Při částečné úhradě proběhne kontrola, zda se nejedná o splátku podle platebního kalendáře. Pokud je částka v platebním kalendáři nalezena, úhrada proběhne bez zobrazení hlášky "Při úhradě dokladu byl zjištěn nedoplatek ... jedná se o splátku...".

Platební příkazy

U platebních příkazů nahrazuje pole Stav dokladu kategorii odesláno pro identifikaci, zda byl příkaz odeslán do banky.