Účetnictví

Vario nyní umožňuje vést hospodářské roky. V dialogu Možnosti se nastaví začátek a konec účetního roku. Pokud se hospodářský rok liší od kalendářního jsou číselné řady dokladů závislé na hospodářském roce. To platí také pro účetnictví. Účetní období již nemusí odpovídat kalendářním měsícům (období 1 je první měsíc hospodářského roku).

Pro odpisy v modulu Evidence majetku platí obdobná pravidla jako pro účetnictví.

Poznámka

V předchozích verzích Varia se byla období 1-12 obdobími obratů. Období 0 sloužilo pro zápisy otevření účtů a období 13 pro uzavření. Nyní se pro uzavření používá období 255. Období 0 slouží pro otevření a ostatní období jsou obraty (v praxi se samozřejmě uplatní zpravidla jen 1-12).

Účetní rozvrh a osnova

Dialogové okno Účetní rozvrh obsahuje novou kartu Účetní osnova. Zde lze definovat vlastní účetní osnovu včetně druhů kont.

U konta lze nyní definovat údaj Konto 2, které může sloužit pro získání výsledků podle alternativního účetního rozvrhu (reporting v jiných účetních standardech).

Zaúčtování dokladů

Při zaúčtování dokladů má při určení období přednost údaj v poli Datum účetního případu (je-li zadán).

Středisko jednotlivých zápisu se vyplňuje podle pole Středisko dokladu. Strany MD a D se určují stejně jako v případě pole Konto dokladu.

Do polí párovací znak MD a D se nyní častěji vyplňuje číslo dokladu. Díky tomu bude fungovat párování příjemek s přijatými fakturami a pod.

Při účtování úhrady zálohové faktury se neúčtuje kursový rozdíl. Kursový rozdíl zálohy se účtuje až při účtování faktury. Pokud je zálohová faktura uhrazena, vypočte se kursový rozdíl mezi fakturou a kursem zálohy.

Detail záznamu deníku

Detail záznamu doznal změn. Karty jsou nyní rozvrženy obdobně jako v detailu prvotního dokladu (přibyla karta Součet). V deníku jsou následující nová pole:

Prvotní doklad: číslo prvotního dokladu. Obyčejně se shoduje s číslem dokladu v deníku, ale například při převodu salda při účetní uzávěrce se číslo dokladu bude lišit. Díky tomuto poli lze zachovat vazbu na prvotní doklad.
Poznámka: v účetním deníku jsou nyní zakázána duplicitní čísla dokladů v různých letech. Čísla dokladů , které jsou zapsány vícekrát v různých letech, budou při převodu dat doplněna o pořadové číslo. U takto přečíslovaných dokladů se doplní číslo původního dokladu do pole Prvotní doklad.

Stav dokladu: obdobné pole jako v prvotních dokladech. Stavy jsou:
- Neuzavírat: zamezí uzavření období nebo provedení uzávěrky v období do kterého spadá takto označený doklad. Díky tomu je možné "vyřadit" doklady, které je potřeba dořešit před uzávěrkou.
- Uzamčeno: uzamkne doklad proti úpravám. Uzamčení a odemčení lze zakázat jednotlivým uživatelům v oprávněních knihy.
- Schválit, OK: stavy pro vlastní použití. Lze použít pro výběry, neovlivňuje funkce Varia.

U pole Kurs je, stejně jako v dokladu tlačítko pro zobrazení kursů zvolené měny. I zde je možné zadat kurs nebo množství měny 0.

Pole Poznámky, Kategorie a Doklad celkem byly přesunuty na kartu Součet.

Na kartě Rozúčtování je pole Text (nad položkami) převzaté z prvotního dokladu.

Účetní uzávěrka

Převod salda je nyní po dokladech (pro každý párovací znak nový doklad). Pokud existuje k párovacímu znaku prvotní doklad převezme se údaj Firma, Název firmy, Variabilní symbol, Doklad, Typ dokladu a Prvotní doklad. Převodový můstek lze použít i u saldokont.

Tisk

Tiskové formuláře Předvaha-rozvaha-výsledovka a Hlavní kniha mají možnost přepnout tisk částek v Kč nebo v cizí měně. Tisk lze omezit (v obou případech) pouze na záznamy s konkrétní měnou.

Obraty konta

Na kartě Kriteria lze určit zobrazení obratů v cizí měně.

Elektronické podání přiznání k DPH

Vario umožňuje sestavení elektronického přiznání k DPH. Aplikaci pro jeho odeslání na FÚ a všechny potřebné informace naleznete na internetové adrese: http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/index.html.

Doklad o použití

V agendě Interní doklady je k dispozici nový typ dokladu Doklad o použití (interní kód PO). Tento doklad se chová obdobně jako JCD s tím rozdílem, že má "znaménko" vydaného dokladu.

Umožňuje účtovat o DPH, tak že základ DPH se nepromítá do účetnictví ani do součtu dokladu (tam kde sazba DPH není 0). Zároveň však přenáší základ DPH do Přiznání k DPH.