Mzdy - Tiskové formuláře - úpravy a novinky

vydání: 20050121 - verze: 11

Srážky

Nový tiskový formulář zobrazuje přehled mzdových složek srážek, které tvoří mzdovou složku Srážky celkem. Do této složky se zahrnují mzdové složky, které mají nastavenu vlastnost K výplatě a pole Sazba na –1.

 

Celkový přehled mezd

Nový tiskový formulář Celkový přehled mezd umožňuje získat kumulovaný přehled mzdových složek za aktuální období v členění na kategorie:

Hodiny odpracované

Dny – Neodpracované placené

Dny – Neodpracované neplacené

Mzda – Základní

Mzda – Pohyblivé složky

Mzda – Příplatky

Náhrady mzdy

Hrubá mzda

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Ostatní příjmy

Odpočty ze základu daně

Slevy na dani

Daň z příjmu

Nezdanitelný příjem

Nemocenské dávky

Srážky ze mzdy

Doplatek

 

Mzdy po složkách

Tento nový TF zobrazuje přehled jednotlivých mzdových složek za aktuální období. Vhodně vytvořenými filtry nad tabulkou agendy nebo vytvořením filtrů pro tiskový formulář lze získat libovolný přehled vybraných mzdových složek. Např. pro různé typy srážek, stravenky, zálohy, příplatky, prémie, odměny apod.

 

Výplata poštou

Tiskový formulář umožňuje zobrazit přehled mzdové složky Výplata poštou v členění na střediska

 

Potvrzení o příjmu

Díky úpravě TF Potvrzení o příjmu v možnostech tisku je nyní možné zahrnout do příjmů za rok nebo čtvrtletí také roční zúčtování daně

 

Zápočtový list

Ze zápočtového listu byly odstraněny některé údaje. Jedná se o přehled nároku na dovolenou, datum nároku na starobní důchod, doprovodný text v záhlaví dokladu. Dále byl upraven způsob zobrazení srážek, kde se ve sloupci Splaceno nesprávně kumulovaly splátky včetně celkové dlužné částky. Pro výpočet průměrných výdělků je nutné nastavení kalendářů roku, kdy pracovní poměr končí. Pokud není nastavení provedeno, není možné průměry spočítat.

 

ELDP - roční

TF ELDP - roční byl upraven v části zobrazující dobu účasti na pojištění, po kterou trval výkon vojenské služby, civilní služby nebo dobu, po kterou zaměstnanec pobíral peněžitou pomoc. Tato skutečnost se eviduje v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné klepnutím na tlačítko Vyřazení. Současná verze umožňuje zadávat celý průběh trvání kalendářně bez nutnosti omezovat údaje na zpracovávaný rok.

 

ZPS

Byla nastavena nová výše 1,5 násobku průměrného výdělku platného pro rok 2005.

 

Hromadné oznámení

V poli Číslo pojištěnce se přednostně tiskne hodnota pole Číslo pojištěnce. Pokud není vyplněné, pak hodnota pole Rodné číslo.

 

V tiskových formulářích Hromadné oznámení, Přehled o vym. základech a Přehled o platbě pojistného se přednostně tiskne adresa sídla firmy, pokud existuje.