Mzdy - Nastavení roku 2005

vydání: 20050121 - verze: 11

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2005 a vzhledem k legislativním změnám v oblasti daně z příjmu  je nutné provést následující činnosti: 

1.           Aktualizace Altus Vario na nejnovější vydání

Zaktualizujte Altus Vario na vydání 20050124 nebo vyšší obvyklým způsobem z www.altus.cz nebo si vyžádejte aktualizační CD. Aktualizace je nezbytná pro všechny firmy, které zpracovávají mzdy. Uživatelé Varia kategorie SQL spustí také SQL skripty pro úpravu datové struktury ze dne 21.12.2004, které jsou k dispozici na webových stránkách, CD nebo u dodavatele.

Problematice změn zákona o daní z příjmu a jeho vlivu na zpracování mezd ve Variu se věnuje článek Mzdy - Legislativní změny v oblasti daňových výhod pro rodiny s dětmi.

Všechny výpočty mezd od ledna 2005 se musí provést na zaktualizovaném vydání Varia!

Po provedené aktualizaci a prvním spuštění modulu Mzdy potvrďte dotaz na provedení nastavení roku. V rámci nastavení se provede:

1. Nastavení parametrů nového roku

 Změny v nastavení pro rok 2005 proti roku 2004 můžete zkontrolovat podle níže uvedeného popisu nastavení. Ostatní hodnoty nastavení se přebírají z období 12 roku 2004. Obvyklé načtení nastavení ze souboru se vzhledem k nezbytnosti aktualizace již neprovádí. (Načtení ze souboru je nutné pouze v případě provedení aktualizace dat na vydání 20050122 až 20050128 s vynuceným převodem dat.)

2. Přidání nových mzdových složek

Budou přidány mzdové složky: Daňové zvýhodnění – dítě, Daňové zvýhodnění – inv. dítě, Daňové zvýhodnění – oprava, Sleva na dani, Daňový bonus, Daňový bonus roční, Daň po slevě a Úhrn příjmů. Tyto mzdové složky umožní promítnutí změn v zákoně o dani z příjmů do zpracování mezd.

      3. Změna mzdových složek pro odpočty na děti

Provede se ukončení platnosti stávajících složek Odpočet - dítě a Odpočet - invalidní dítě a vytvoření nových složek Daňové zvýhodnění - dítě a Daňové zvýhodnění - inv. dítě s platností od 1.1.2005.

4. Ukončení  odpočtů na děti a vytvoření daňových zvýhodnění na děti

V dialogu Pracovník na kartě Rodina se provede ukončení odpočtů na děti k 31.12.2004 a vytvoří se nové záznamy s daňovým zvýhodněním na děti s platností od 1.1.2005.

 

      2.      Roční uzávěrka

V období 12/2004 volbou Mzdy|Roční uzávěrka otevřete dialog Roční uzávěrka a proveďte roční uzávěrku. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2005. Pokud systém hlásí, že uzávěrka již byla provedena, pak jste zřejmě v roce 2005 již zpracovávali nějaký pracovní poměr. Pro nastavení dovolených u všech pracovních poměrů, nejdříve klepněte na Zrušit uzávěrku a Dokončit a následně na Provést uzávěrku a Dokončit. Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete v tiskovém formuláři Rekapitulace dovolené - souhrn.

 

      3.      Nastavení předkontací

V dialogu Mzdy|Zaúčtování mezd je nutné nastavit předkontace pro mzdové složky Sleva na dani a Daňový bonus.

 

      4.      Kontrola údajů s vĺivem na výpočet daně

Do výpočtu slevy na dani a daňového bonusu nově vstupují údaje, které ho mohou ovlivnit. Věnujte pozornost kontrole jejich hodnot. Jedná se o pole Poměr, % minimální mzdy a pro poměry HPP, VPP a NV také Pracovní doba, Pracovní den, Plný denní pracovní úvazek z dialogu Pracovní poměr. 

 

 

Změny nastavení roku 2005 proti roku 2004

 

1.       Nezdanitelné části základu daně

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Daňové není uveden Odpočet - dítě a Odpočet - invalidní dítě

2.    Daňové zvýhodnění

            V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Daňové jsou nově uvedeny složky:

Daňová zvýhodnění:      Částka:

Daňové zvýhodnění - dítě              6 000,00

Daňové zvýhodnění - inv. dítě       12 000,00

3.       Číselník Svátky

Ve verzi Altus Vario 11 v dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Další (Ve verzi Altus Vario 10 v dialogu Nástroje|Možnosti na kartě Číselníky v číselníku Svátky) jsou nastaveny hodnoty:

      Datum       Název svátku

    1.1.2005       Den obnovy samostatného českého státu

  28.3.2005       Velikonoční pondělí

    1.5.2005       Svátek práce

    8.5.2005       Státní svátek

    5.7.2005       Jan Hus

    6.7.2005       Cyril a Metoděj

  28.9.2005       Den české státnosti

28.10.2005       Státní svátek ČR

17.11.2005       Den boje za svobodu a demokracii

24.12.2005       Štědrý den

25.12.2005       1. svátek vánoční

26.12.2005       2. svátek vánoční

4.       Nastavení Kalendáře

V dialogu Mzdy|Nastavení v jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty:

            Období      Kalendářní dny        Pracovní dny            Svátky

  1                        31                        21                        0

  2                        28                        20                        0

  3                        31                        22                        1

  4                        30                        21                        0

  5                        31                        22                        0

  6                        30                        22                        0

  7                        31                        19                        2

  8                        31                        23                        0

  9                        30                        21                        1

10                        31                        20                        1

11                        30                        21                        1

12                        31                        21                        1                 

5.       Minimální mzda

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Sociální je nastavena hodnota minimální mzdy měsíční  7 185,- Kč, hodnota minimální mzdy hodinové 42,50 Kč.

6.    Částky životního minima

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Sociální je nastavena hodnota Nezabavitelné částky pro srážky Pracovník na částku 2 360,- a Domácnost na částku 1940,-.