Odsouhlasení závazků/pohledávek

vydání: 20050107 - verze: 11

Tiskový formulář Odsouhlasení pohledávek k datu a Odsouhlasení závazků k datu byl vylepšen. Novým tlačítkem Vybrat firmy s pohledávkami (resp. Vybrat firmy se závazky) lze firem lze vybrat pouze firmy, které mají nějaké závazky (pohledávky) k zadanému datu.