Pole AV: v příkazech pro ČS a.s.

vydání: 20050112 - verze: 11

Z příkazů pro homebanking České spořitelny bylo z důvodů nekomatibility odstraněno pole AV (avízo).