Přiznání k DPH - výpočet koeficientu

vydání: 20050119 - verze: 11

V přiznání k DPH byl opraven výpočet koeficientu vypořádání daně (řádek 560). Pokud vystavujete doklady s typem zdanitelného plnění Osvobozená 2 je potřeba zaktualizovat Vario a zkontrolovat koeficient vypočtený při vystavení přiznání za poslední období roku 2004.

U přijatých dokladů z třetích zemí přibyly dva nové typy zdanitelných plnění:

Zdanitelné plnění Místo plnění Poznámka Řádek přiznání
Z Třetí země-služba2   Třetí země

Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani podle §15 a §13 odst.8

Plátce nemá nárok na odpočet.

270 nebo 275
Z Třetí země-služba3   Třetí země

Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani podle §15 a §13 odst.8

Plátce je povinen krátit odpočet

270 nebo 275 a současně 3. sloupec - krácený nárok 350 nebo 355