Mzdy - Aktualizace na vydání 20050122 až 20050128 s vynuceným převodem dat

vydání: 20050131 - verze: 11

Problém se týká firem, které současně:

  • zpracovávají mzdy
  • nemají kategorii SQL
  • aktualizovali na vydání 20050122 až 20050128 s vynuceným převodem dat

V tomto případě je nutné provést načtení nastavení roku 2005 z aktualizačního souboru Mzdy_2005_V11.mdb (resp. Mzdy_2005_V10.mdb pro verzi Vario 10). Soubory jsou k dispozici u dodavatele. 

Načtení nastavení provedete takto:

  1. V modulu Mzdy vyberte rok 2004 a období 12
  2. Volbou Mzdy|Roční uzávěrka otevřete dialog Roční uzávěrka
  3. Klepněte na tlačítko Nastavit nový rok
  4. Určete umístění souboru Mzdy_2005_V11.mdb (resp. Mzdy_2005_V10.mdb) a klepněte na Otevřít
  5. Vyberte firmy, pro které chcete provést nastavení (doporučujeme vybrat všechny), a klepněte na Dokončit

Systém Vám oznámí, že požadovaná akce byla provedena.