Průvodce zaúčtováním a aktuální rok

vydání: 20050131 - verze: 11

V průvodci zaúčtováním je možno nastavit výběr dokladů k zaúčtování podle data vystavení nebo data zdanitelného plnění. Bez ohledu na výběr podle data, vybíral dosud průvodce pouze doklady, u kterých se shodoval rok s aktuálním rokem účetnictví. V důsledku toho nebylo možné zaúčtovat doklady vystavené letos s loňským datem zdanitelného plnění při výběru dokladů podle data zdanitelného plnění (buďto spadal datum zdanitelného plnění do výběru ale nesouhlasil rok nebo naopak).

Od tohoto vydání Průvodce zaúčtováním dokladů vybírá doklady pouze podle data nebo data zdanitelného plnění a nebere v úvahu rok.

Poznámka: Pokud vybíráte doklady podle data zdanitelného plnění, měli byste mít určovat období též podle data zdanitelného plnění (a naopak). Pokud u dokladu nastavíte Datum účetního případu, bude mít toto datum při tvorbě období přednost před zvolenou variantou Datum/Datum zdanitelného plnění.