Mzdy - Zahrnutí daňového zvýhodnění do TF Zápočtový list

vydání: 20050208 - verze: 11

Se změnou v oblasti daňového zvýhodnění byla provedena změna TF Zápočtový list. Při výpočtu čistého průměrného výdělku je nutné znát požadované odpočty a daňové zvýhodnění. Pokud je úhrn příjmů nízký, je nutné zjišťovat také počet odpracovaných hodin. Tyto hodnoty jsou k dispozici až po vytvoření a výpočtu mezd.

Pokud je nutné vystavit zápočtový list zaměstnanci, který uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě, je nutné vytvořit mzdu a provést výpočet za měsíc, ve kterém končí pracovní poměr. Pokud se výpočet mezd neprovede, nebude ve výpočtu čistého měsíčního výdělku daňové zvýhodnění promítnuto. U zaměstnanců, kteří daňové zvýhodnění neuplatňují, se mzda vytvářet ani počítat nemusí (pokud mzda není vytvořená, lze souhrn odpočtů zadat při dotazu).