Mzdy - Snížení základu daně v případě doplatku ZP do MM pro účely ročního zúčtování

vydání: 20050301 - verze: 11

Pokud trvá neplacené volno zaměstnance např. celý měsíc (a zaměstnanec nemá jiný nebo dostatečně vysoký příjem do základu daně) a zároveň prostřednictvím složky Doplatek ZP do MM doplácí zdravotní pojištění, je základ daně 0. Pro účely ročního zúčtování se snižuje celkový daňový základ o výši tohoto doplatku tak, jak to dělá TF Výpočet daně z příjmu.