Výsledovka s rozpočtem

vydání: 20050209 - verze: 11

Tiskový formulář Předvaha-Rozvaha-Výsledovka byl rozšířen o volbu tisku sloupce Rozpočet. Tento pohled lze použít pro tisk výsledovky, která porovnává skutečnost s předpokládaným rozpočtem.

Poznámka: rozpočet se zadává v účetním rozvrhu - je platný pro konkrétní rok.