Mzdy - Nové vzory tiskových formulářů pro sociální pojištění a úpravy dalších TF

vydání: 20050301 - verze: 11

TF Přihláška a odhláška zaměstnance
Byly připraveny nové vzory tiskových formulářů Přihláška zaměstnance a Odhláška zaměstnance. Nové údaje, které se týkají zejména cizinců, je nyní možné zadat v Personalistice v dialogu Pracovník na kartě Personální po klepnutí na tlačítko Přihláška SP.

TF Celkový přehled mezd, Mzdové listy a Mzdové listy - období
Tyto TF zahrnují nyní také mzdovou složku Čistá mzda a průměry DNP a PPÚ.

TF Potvrzení o zdanitelných příjmech
Byly upraveny vzory pro rok 2004 i 2005. Tiskový formulář čerpá údaje pro odpočty z údajů v dialogu Pracovník na kartě Rodina. Záznamy odpočtů, které mají konstatní částky dané zákonem (odpočet základní, student, invalidita, zvýhodnění na dítě) není nutné omezovat pro konkrétní zdaňovací období v polích Od a Do. U odpočtů, které nadále trvají, je možné zadat pouze pole Od.

TF Průměry DNP a Průměry PPÚ
Tyto nové tiskové formuláře zobrazují vyměřovacích zaklády pro výpočet DNP a čtvrtlení průměry pro náhrady. TF zobrazují průměry spočítané v aktuálním období, které platí pro následující období.

TF Mzdy po složkách, Výplatní lístek, Výplatní listina, Výplatní listina záloh, Výplaty poštou
Tyto TF je nyní možné tisknout přes všechny pracovní poměry nebo po střediscích. Dialogu Tisk je možné po výběru tiskového formuláře v poli Možnosti vybrat požadovaný způsob. Pokud tyto TF tisknete ve většině případů po střediscích, můžete v Možnostech tiskového formuláře změnit pořadí hodnot v poli Možnosti, tím se volba Po střediscích stane výchozí.

TF zdravotní pojištění
Tento tiskový formulář nyní tiskne každou pojišťovnu na samostatnou stránku.