Odpisy od měsíce zařazení

vydání: 20050311 - verze: 11

V možnostech agendy Evidence majektu přibyla nová volba, pomocí níž lze nastavit, zda se má majetek odpisovat od měsíce zařazení nebo od měsíce následujícího po měsíci zařazení.

Dosud se první odpis vždy vytvořil do měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen. Nyní lze toto pravidlo změnit v dialogovém okně Možnosti agendy evidence majetku. Výchozí nastavení je shodné s dosavadním pravidlem - pokud jej chcete zachovat není třeba nic nastavovat.