Kopírovat graf

vydání: 20050221 - verze: 11

Při pokusu kopírovat graf (funkce v místní nabídce z Ukázky před tiskem) se zobrazí chybová hláška "Program (název modulu) nemůže spustit makro nebo funkci zpětného volání KopirovatGraf." a graf se nezkopíruje.

Chyba je opravena v tomto vydání.