Obraty kont v období delším než 12 měsíců

vydání: 20050225 - verze: 11

V novém vydání Varia je přepracováno zobrazování obratů a zůstatků kont v obdobích hospodářských roků delších než 12 měsíců.

1) Dialogové okno obraty konta obsahuje nový řádek období Ostatní, ve kterém jsou zobrazeny obraty za všechna období větší než 12.

2) Výsledky definované sestavy a tiskových formulářů založených na definované sestavě lze omezit k zadanému období. Jelikož vzorce definované sestavy mohou pracovat pouze s dvanácti obdobími v roce, jsou všechny obraty "měsíců navíc" nasčítány do období 12. Nyní lze omezit nasčítání těchto období volbou "omezit období do". Až do tohoto vydání nebylo tato období možné omezit, protože omezení rozsahu se provedlo až po nasčítání částek do období 12.