Mzdy - Rozšíření možností účtování

vydání: 20050301 - verze: 11

Účtování daňových složek

V dialogu Zaúčtování je nyní možné označit k zaúčtování mzdovou složku Zúčtování daně. Její použití umožní neúčtovat všechny daňové složky jednotlivě, ale hromadně jednou položkou interního dokladu. V rámci této složky se účtují zároveň mzdové složky:

  • Záloha na daň
  • Sleva na dani
  • Daňový bonus
  • Záloha na daň - oprava
  • Roční zúčtování daně z příjmu

Příznak Účtovat a Předkontace těchto složek se v tomto případě ignorují a přednost má příznak Účtovat a Předkontace u složky Zúčtování daně. Na kartě Nastavení poměrů je možné nastavit některým poměrům (společníkům, dohodám) pro tuto složku odlišnou předkontaci.

Účtování pojištění odpovědnosti

V dialogu Zaúčtování je nyní možné označit mzdovou složku Pojištění odpovědnosti k účtování na střediska. Částka pojištění odpovědnosti se rozpočítává podle střediska pracovního poměru v době zaúčtování.