Dobropisování faktur s uhrazenou zálohou

vydání: 20050301 - verze: 11

Pokud vystavíte dobrois k faktuře, na níž je uhrazená záloha, nepromítne se uhrazená záloha do částky zbývá uhradit. Tím nelze vrátit uhrazenou zálohu úhradou dobropisu. Částka k úhradě se však přepočte pokud dobropis upravíte. 

Nyní je funkce vystavení dobropisu upravena tak, aby částky záloh nebyly v dobropisu uvedeny a částka k úhradě odpovídá částce, kterou je potřeba vrátit. Pokud byla uhrazena jen záloha odpovídá vracená částka záloze, pokud byl uhrazen i doplatek, zahrnuje též doplatek.