Daňové doklady o přijetí platby a osvobozená plnění - změna párování

vydání: 20050311 - verze: 11

POPIS PROBLÉMU:

Když se vytvořila zálohová faktura a typ zdanitelného plnění Osvobozeno 2, nepřenášel se tento typ zdanitelného plnění do daňového dokladu o přijetí platby.

Při vytvoření vyúčtovací faktury, se daňový doklad o přijetí platby s typen zdanitelného plnění Osvobozeno 2 nepřenesl do položek, ale na kartu součet do pole uhrazená záloha, což nebylo správné, neboť se tak tento typ zdanitelného plnění načítal 2x do řádku 530 daňového přiznání. Tento řádek pak ovlivňuje vypořádací koeficient a tedy i celkovou daňovou povinnost.

 

Chyba byla opravena:

Nyní se vystavuje daňový doklad o přijetí platby a záloha se odečítá nikoli podle sazby DPH u položky, ale podle typu zdanitelného plnění. To znamená, že se odečtou i položky se sazbou 0 a naopak se neodečtou položky, kde typ zdanitelného plnění je Není nebo je prázdný.

Pokud je na daňovém dokladu o přijetí platby použito více typů zdanitelných plnení se stejnou sazbou DPH, odečtou se samostatně.