Klasifikace CZ-CC

vydání: 20050316 - verze: 11

V modulu majetek se v agendě Evidence majetku na kartě obecné zadává SKP (Standardní klasifikace produkce). Od roku 2005 se u odpisových skupin 4,5 a 6 SKP mění na CZ-CC (Klasifikace stavebních děl).

Š: Může jít zřejmě i o jiné skupiny. Například skupina 3: 127113 (tj. CZ-CC) Skleníky (foliovníky) pro pěstování rostlin  (viz http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/prilos3.asp )

SKP se ve skupinách 4, 5 a 6 nevyskytuje a CZ-CC se zřejmě nevyskytuje ve skupinách 1 a 2 - alespoň podle toho co jsem našel na interentu. Museli bychom mít k dispozici kompletní seznam řazení do odpisových skupin.

Příklad CZ-CC:

111011 Budovy jednobytové

Příklad SKP:

34.10.11 Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců 1000 cm3 a menším

Z uvedeného plyne, že obě klasifikace používají 6ti místný kód. U SKP se oddělují skupiny znakem "." u CZ-CC se neoddělují.

Okno Majetek a tiskový formulář Majetek bylo upraveno tak, aby bylo možno evidovat údaj CZ-CC.

Protože položka majetku nemůže být zařazena naráz v klasifikaci SKP a CZ-CC je použito stejné pole (tj. stávající SKP). Mění se pouze titulek v závislosti na formátu čísla. Pokud odpisová skupina není zadaná nebo je 3 a menší a v poli SKP je na 3. místě bude znak . jde o SKP v opačném případě se jedná o CZ-CC.

Informace: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace