Mzdy - ELDP - obce bez uličního systému, pošta mimo obec bydliště, dávky po skončení poměru .....

vydání: 20050401 - verze: 11

V tiskovém formuláři ELDP - roční byly provedeny úpravy v oblasti adresy zaměstnance a ve způsobu vyhodnocení vyplácení dávek po skončení pracovního poměru, které trvá přes přelom roku.

Obce bez uličního systému

Při zadání obce bez uličního systému je číslo domu možné zadat dvěma způsoby:

  1. do pole Ulice. Např. Ulice: 9
  2. za název obce do pole Město. Např.: Město: Blahotice 9. Pole Ulice se v tomto případě nevyplňuje.

Pošta mimo obec bydliště

Pokud je bydliště v obci, která nemá poštu, uvede se za název obce text p. (jako pošta) a název obce pošty. Např. Blahotice p. Slaný

V případě obce bydliště bez uličního systému a bez pošty je možné použít kombinaci obou variant. Např. Město: Blahotice 9 p. Slaný nebo Ulice:9, Město: Blahotice p. Slaný.

Výplata dávek po skončení pracovního poměru v ELDP

Doba výplaty dávek nemocenského pojištění v ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru, která pokračuje do nového roku, se nyní zahrnuje do ELDP pod příslušným kódem do samostatného řádku.