Tisk předvahy-rozvahy-výsledovky pro více středisek

vydání: 20050331 - verze: 11

Tiskový formulář Předvaha-rozvaha-výsledovka nyní obsahuje možnost tisknout naráz výsledky pro více středisek (za jednotlivá střediska zvlášť; dosud byla možnost vybrat skupinu středisek pomocí hvězdičkové notace a tato byla seskupena dohromady).

Místo výběru jednoho střediska (nebo skupiny pomocí zástupných znaků * nebo ?), lze vybrat v seznamu více středisek (tlačítko "Více..."). Tisk se potom opakuje pro všechna vybraná střediska.

Poznámka: tuto nelze variantu zobrazit v náhledu před tiskem, ale pouze tisknout (=po výběru Předvahy-rozvahy-výsledovky pokračovat stiskem tlačítka OK a nikoliv Ukázka).