Předkontace v průvodci kursovým vyrovnáním

vydání: 20050401 - verze: 11

Interní doklady vytvořené průvodcem kursovým vyrovnáním neobsahovaly předkontaci kursového zisku/ztráty.

V aktuálním vydání se interní doklady předkontují na základě předkontace Kursové vyrovnání. Tuto předkontaci je potřeba nastavit pro knihu interního dokladu a uvést konta MD: 563... a D: 663... .

Další změnou je, že v interním dokladu jsou převrácena znaménka (- ztráta, + zisk). Při zaúčtování jsou částky uvedeny do účetního deníku kladnými znaménky.