Nová funkce Vyskladnit Zakázku

vydání: 20050401 - verze: 11

V modulu Zakázky byla zpřístupněna nová funkce Vyskladnit zakázky.

Funkcí v menu Zakázky | Vyskladnit zakázky... se zobrazí seznam zakázek, které mají položku ve stavu Vydat (stejná funkce jako Výdejka k zakázce v modulu Vydané doklady).
Po výběru zakázky nebo zakázek tato funkce zkopíruje položky ve stavu "Vydat" do skladové výdejky a následně změní stav u takové položky zakázky na stav "Vydáno" (NOVÝ STAV POLOŽEK V ZAKÁZKÁCH).

Nově pak lze fakturu udělat opět z této zakázky, více zde.

Funkce Fakturovat výdejky pak změní stav u související zakázky z "Vydáno" na "OK".