Nový stav na zakázce a možnost fakturace již vydaných zakázek

vydání: 20050401 - verze: 11

Dosud byla možnost vystavit zakázku, ze zakázky výdejku a pak fakturovat tyto výdejky.

Tím nebylo možné zohlednit služby ze zakázky na stejnou fakturu, a nebo pokud se změnil stav zakázky z "OK" na "Fakturovat", pak se faktura vystavila, ale chyběla vazba na již vydané zboží na výdejkách.

Nyní byla rozšířena možnost použití zakázek:

SITUACE: výdejky se udělají k zakázce, faktury se také budou dělat k zakázce:

Postup:

1. Vydávané položky zakázky uživatel označí do stavu "Vydat" - tím se nabídne položka zakázky ve funkci Výdejka k zakázce nebo nově Vyskladnit zakázky...

Po vystavení výdejky bude položka zakázky převedena do stavu "Vydáno".

2. Položky zakázky uživatel nastaví do stavu "Fakturovat" (samozřejmě jen ty, které chce překlopit do faktury) - tím se nabídne položka zakázky k vystavení faktury funkcí Fakturovat zakázky (agenda Zakázky nebo Vydané doklady)

Po vystavení faktury se změní stav "Fakturovat" na "OK" u zakázky a zároveň bude dohledáno, zda byla na položku zakázky vystavena výdejka a u takové položky faktury bude zkopírován i stav podle výdejky a doplněna vazba na konkrétní položku výdejky.

Pokud existuje na položku zakázky i vratka výdejky, zkopíruje se tato vratka také na doklad faktury - s mínusovým množstvím.

Poznámka: Při funkci Vyskladnit zakázku nebo Výdejka k zakázce se vytváří vazba položky výdejky na konkrétní položku zakázky, což má pak vazbu na doplnění ceny při fakturaci konkrétní výdejky a teď nově i na dohledání položky výdejky k položce zakázky. Pokud ovšem uživatel pak výdejku kompletně přepíše, zůstane bez vazeb a nebudou správně fungovat změny stavů a dohledání vazeb.
To by se pak dalo řešit jako dosud - oprava stavů zakázky ručně, faktura k výdejce nebo faktura bez vazby.

Pokud se bude vystavovat faktura k výdejce, jako doposud, pak se při stažení výdejky do faktury změní stav u související položky zakázky z "Vydáno" na "OK".