Dlouhý název tiskového formuláře

vydání: 20050404 - verze: 11

Tiskový formulář může mít dlouhý název, ale do pole Výchozí tiskový formulář ho bylo možné uložit jen pokud měl do 30 znaků.

V souvislosti s touto opravou byla provedena změna datové struktury.

Data0000.Knihy.Vychozi_tiskovy_formular  změna velikosti z 30 na 100

Data0000.Knihy.Agenda změna velikosti z 20 na 30

Tato změna nebude provedena automaticky, není povinný převod dat.

Pokud s tím však budete mít potíže, proveďte aktualizaci Varia s vynuceným převodem dat.