Mzdy - TF Hromadné oznámení, Přihláška k soc. pojištění, Potvrzení o příjmu

vydání: 20050414 - verze: 11

TF Hromadné oznámení - rozšíření o adresu trvalého pobytu pojištěnce

Dne 30. března 2005 nabyl účinnosti zákon č. 123/2005 Sb., který novelizuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Tato novelizace se promítne do modulu Mzdy. Tiskový formulář Hromadné oznámení bude rozšířen o adresu trvalého pobytu zaměstnance. Do doby než jednotlivé zdravotní pojišťovny upraví vzory tiskopisů, bude se k původnímu tiskovému formuláři tisknout v příloze přehled adres trvalého pobytu uvedených pojištěnců.

Novelou byla také obnovena možnost uplatnění odpočtu ze základu zdravotního pojištění pro vymezený okruh zaměstnanců. Odpočet se vztahuje pouze na osoby, za které je plátcem stát jako za poživatele invalidního nebo částečného invalidního důchodu, ale pouze u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením. Odpočet lze uplatnit již při zúčtování mezd za březen 2005 a činní 3 556,- Kč.

TF Přihláška zaměstnance - adresa cizince mimo ČR

V tiskovém formuláři Přihláška zaměstnance se v bodu 9 uvádí trvalý pobyt v cizině. Tento údaj se uvádí u osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR. Ve Variu se těmto osobám zadá v poli Popis adresy 2 text Trvalý pobyt mimo ČR a v poli Adresa 2 se uvede tato adresa. Ostatní údaje, které se uvádějí pro cizince, je možné zadat v dialogu Pracovník po klepnutí na tlačítko Přihláška SP nebo v tabulce Další údaje.

TF Potvrzení příjmu - roční a Potvrzení příjmu - čtvrtletní

Tento TF nyní nezahrnuje částku Daňového bonusu, která je součástí složky Čistá mzda.