Odpisy zpětně

vydání: 20050414 - verze: 11

V modulu Evidence majetku jsou dvě nové sestavy Účetní odpisy k datu a Daňové odpisy k roku, které slouží k tisku stavu účetních a daňových odpisů zpětně k zadanému datu (resp. roku).