Mzdy - Historie výchozích mzdových složek

vydání: 20050518 - verze: 11

Při častějších změnách výchozích mzdových složek je seznam na kartě Nastavení nepřehledný. Nyní je možné volbou ze seznamu zobrazit:

  • Všechny - všechny výchozí mzdové složky; toto nastavení je výchozí
  • Aktuální - mzdové složky, které jsou platné pro aktuální období modulu Mzdy 
  • Neukončené - mzdové složky, které nemají ukončenou platnost