Prodejna částečné platby kartou, Euro, zaokrouhlování a další změny

vydání: 20050421 - verze: 11

Modul Prodejna byl vylepšen.

Částečné úhrady

Hrazenou částku lze nyní rozdělit na částečnou úhradu hotovostí a doplatek kartou. Rozdělení je možné dvěma způsoby:

  1. Zadá se částka k úhradě v hotovosti, která je nižší než celková částka k úhradě. Částka se potvrdí stiskem klávesy Enter. Zobrazí se dotaz "Málo hotovosti. Přejete si uhradit částečně v hotovosti?". Pokud potvrdíte Ano, zobrazí se pod polem Hotovost ještě pole Karta, které obsahuje zbývající částku k úhradě.
  2. Stiskem klávesy R (rozdělit) v dialogovém okně Úhrada se zobrazí pole Karta, stejně jako v předchozím případě.

V případě rozdělení platby se vystaví dva doklady. Bezhotovostní doklad (faktura) na celkovou částku nákupu a pokladní doklad, který uhradí příslušnou část faktury (částečnou úhradu provede Prodejna automaticky).

Prodej za Euro

Nyní můžete přijímat úhrady též v Eurech. Předpokladem je, že založíte samostatnou knihu v agendě Pokladna v měně Euro. V nastavení prodejny určíte tuto knihu (hodnota Pokladna € na kartě Obecné). Dále nastavíte Kurs €, kterým chcete přepočítávat hodnotu nákupu.

Při nákupu se zobrazují částky v Kč dle ceníku prodejny (nebo ceníku zákazníka) stejně jako při prodeji v Kč. Teprve v okamžiku úhrady stiskem klávesy E v dialogovém okně Úhrada přepnete zobrazení částky k úhradě na Euro (částka v Kč se přepočte vámi zadaným kursem). Pokud nechcete přijmout úhradu v Euro, můžete se vrátit zpět ke korunám stiskem klávesy K.

Zadáte uhrazenou částku v Euro a potvrdíte (Enter). Vystaví se příjmový pokladní doklad do knihy pokladny Euro. Částky jsou přepočteny vámi zadaným kursem.

Tímto postupem je zajištěno vedení dvou oddělených pokladem se správným zůstatkem pro každou měnu.

Zaokrouhlování celkové částky

V možnostech prodejny je nyní možné nastavit hodnotu zaokrouhlení celkové částky dokladu. Pokud to není nutné doporučujeme ponechat výchozí hodnotu 0,50 Kč. (Úhrady v Euro se zaokrouhlují vždy na 0,01.)

Množství k dispozici

V seznamech produktů (Katalog, Sklad a Ceník) a okně prodejny je nyní možné zobrazit stav produktu k dispozici stiskem klávesové zkratky Ctrl + D.

Klávesové zkratky

Prodejna nyní akceptuje klávesové zkratky nastavené pro "tabulku agendy" Prodejna. Je potřeba si uvědomit, že nemusí být dostupné všechny obvyklé funkce, protože Prodejna má jiné uživatelské rozhraní než ostatní moduly (nemá tabulku agendy, menu, panely nástrojů).