Minulé období v definovaných sestavách k datu

vydání: 20050427 - verze: 11

V definované sestavě je možné omezit zobrazené výsledky na období od - do. Doposud bylo toto omezení použito pouze na obraty a zůstatky aktuálního roku, nikoli na minulé období. Od tohoto vydání lze v definované sestavě zvolit zda se omezení období bude aplikovat pouze na aktuální (volba Omezit období aktuálního roku:) rok nebo všechny roky (volba Omezit období všech roků:).

V souvislosti s touto úpravou byly modifikovány též tiskové formuláře Rozvaha 2004, Výkaz zisků a ztrát 2004 a Cash Flow. Tiskový formulář Cash Flow nyní obsahuje obdobné okno pro nastavení parametrů jako formulář Rozvaha 2004.