Mzdy - TF Hromadné oznámení, Evidenční stav od - do a další úpravy TF

vydání: 20050518 - verze: 11

Hromadné oznámení

Podle nového vzoru tiskopisu Hromadné oznámení zaměstnavatele VZP byl upraven tiskový formulář Hromadné oznámení. Kromě dřívějších údajů se podle zákonné úpravy přenášejí také údaje: Ulice, Město a PSČ.

Evidenční stav od - do

Tento TF umožní získat přehled zaměstnanců, kterým trval pracovní poměr nebo dohoda v zadaném intervalu datumů od a do. TF je členěn na střediska a podle typu pracovního poměru. Za každou skupinu je uveden počet zaměstnanců. Záznamy je možné filtrovat podle polí dialogu Pracovník a Pracovní poměr.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

V předchozí verzi tohoto TF se do úhrnu příjmů a pojistného za rok 2005 nezahrnovaly částky za období, ve kterém nebyla vytvořena složka Úhrn příjmů. Tzn. za v období, kdy nebylo podepsáno prohlášení. Upravená verze zahrnuje částky za všechna období se zdanitelným příjmem bez ohledu na existenci složky. Nezahrnuje se pouze mzda zdaněná srážkovou daní, sražená daň ani pojistné z této mzdy sražené.

TF nyní tiskne údaj zda bylo nebo nebylo podepsáno potvrzení a na jaká období.

ELDP - roční

Předchozí verze TF zahrnovala do vyměřovacího základu chybnou výši příjmu zaměstnance v roce a v období shodném s datem nároku na starobní důchod. Chyba je opravena od tohoto vydání. 

Umožnuje proti předchozí verzi zpracovat elektronicky ELDP v případě pobírání PPM v ochranné lhůtě při skončení pracovního poměru v předcházejícím roce.