Mzdy - Exporty a importy v modulu Mzdy

Možnosti exportu a importu v modulu Mzdy

1. Doplněk Import dat MS Excel

Doplněk Import dat ME Excel je možné použít pro prvotní naplnění datové struktury nebo pro vytváření měsíčním mzdových složek. Pro jednotlivá pole tabulek v datové struktuře modulu Mzdy je možné nadefinovat z kterého listu, sloupce a od kterého řádku xls souboru má probíhat import. Pro jednotlivá pole je možné stanovit výchozí hodnotu. K dispozici je vzorové nastavení doplňku a vzorový xls soubor.

2. Export a import v xml

Pro export  a import v xml formátu v modulu Mzdy je připraveno šest typů exportů a k nim odpovídajících 6 typů importů. Tyto nástroje umožní např. převod zaměstnanců mezi firmami nebo výměnu dat mezi firmou a mzdovou účetní. Export mzdových složek umožní rozšíření seznamu a aktualizaci vlastností mzdových složek nebo přenesení stávajícího nastavení mzdových složek mezi firmami resp. datovými soubory.

Exporty

1. Export do xml - Pracovnik (agenda Personalistika)

Tento export umožňuje exportovat záznamy pracovníků včetně rodinných příslušníků, odpočtů ze základu daně a slev na dani, historie ZP, hromadných oznámení, přihlášek SP a záznamů z tabulky Další údaje. Tzn. záznamy z tabulek Pracovnici, Rodina a Terminy.

2. Export do xml - Pracovnik s PP (agenda Personalistika)

Umožňuje exportovat záznamy pracovníků (rodinní příslušníci, odpočty základu daně, slevy na dani, historie ZP, hromadná oznámení, přihlášek SP, Další údaje) a dále záznamů pracovních poměrů, plateb, výchozích mzdových složek, dovolených a vyřazení. Tzn. záznamy z tabulek Pracovnici, Rodina, Terminy, Pracovni_pomery, Platby, Vyrazeni, Uzaverka a Mzdy, kde pole Obdobi = 0.

3. Export do xml - Pracovnik s PP a MS (agenda Personalistika)

Umožňuje exportovat záznamy pracovníků (rodinní příslušníci, odpočty základu daně,slevy na dani, historie ZP, hromadná oznámení, přihlášek SP, Další údaje) a dále záznamů pracovních poměrů, plateb, dovolených, vyřazení, průměrů a všech mzdových složek. Tzn. záznamy z tabulek Pracovnici, Rodina, Terminy, Pracovni_pomery, Platby, Vyrazeni, Uzaverka, Prumery a Mzdy.

 

4. Export do xml - Mzdy za období (agenda Mzdy)

Umožňuje exportovat mzdové složky z aktuálního období. Tzn. záznamy z tabulky Mzdy pro aktuální rok, období a knihu.

5. Export do xml - Mzdy za období s PP (agenda Mzdy)

Umožňuje exportovat mzdové složky z aktuálního období včetně záznamu pracovníka, pracovního poměru a plateb.

6. Export do xml - Složky (agenda Mzdy)

Umožňuje exportovat typy mzdových složek a jednotlivé složky s nastavením vlastností.

Importy

1. Import do xml - Pracovnik (agenda Personalistika)

Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml - Pracovnik.

2. Import do xml - Pracovnik s PP (agenda Personalistika)

Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml - Pracovnik s PP.

3. Import do xml - Pracovnik s PP a MS (agenda Personalistika)

Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml - Pracovnik s PP a MS.

4. Import do xml - Mzdy za období (agenda Mzdy)

Importuje data ze souboru vytvořeného exportem Export do xml - Mzdy za období.

5. Import do xml - Mzdy za období s PP (agenda Mzdy)

Umožňuje importovat mzdové složky z aktuálního období včetně záznamu pracovníka, pracovního poměru a plateb.

6. Import do xml - Složky (agenda Mzdy)

Umožňuje importovat typy mzdových složek a jednotlivé složky s nastavením vlastností.


Do tabulek Terminy, Rodina, Mzdy, Prumery, Vyrazeni, Uzaverka se vždy přidávají záznamy bez ohledu na volbu importu Přidat nové a Aktualizovat stávající.  V tabulce Pracovní poměry se záznamy vždy aktualizují bez ohledu na volbu importu Aktualizovat stávající.