Mzdy - TF - ELDP roční a Potvrzení o zdanitelných příjmech

vydání: 20050520 - verze: 11

ELDP - roční

Předchozí verze TF zahrnovala v některých případech do vyměřovacího základu nesprávnou výši příjmu zaměstnance v roce a v období shodném s datem nároku na starobní důchod. Chyba je opravena od tohoto vydání. 

Tato verze umožnuje proti předchozí zpracovat elektronicky ELDP v případě pobírání PPM v ochranné lhůtě při skončení pracovního poměru v předcházejícím roce.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

V předchozí verzi tohoto TF se do úhrnu příjmů a pojistného za rok 2005 nezahrnovaly částky za období, ve kterém nebyla vytvořena složka Úhrn příjmů. Tzn. za období, kdy nebylo podepsáno prohlášení. Upravená verze zahrnuje částky za všechna období se zdanitelným příjmem bez ohledu na existenci složky. Nezahrnuje se pouze mzda zdaněná srážkovou daní, sražená daň ani pojistné z této mzdy sražené.

TF nyní tiskne údaj zda bylo nebo nebylo podepsáno prohlášení a na jaká období.