Mzdy - TF Mzdové složky - za období od do a další úpravy TF

vydání: 20050621 - verze: 11

Mzdové složky - za období od - do

Nový tiskový formulář umožňuje omezit přehled Mzdové složky na interval období aktuálního roku.

Výplatní lístek

V TF výplatní lístek byly doplněny nuly do prázdných polí v tabulce výsledných hodnot.

Evidenční stav - od - do

V tiskovém formuláři je možné výběrem hodnoty S příjmem v poli Možnosti dialogu Tisk rozšířit přehled o příjem evidovaného zaměstnance. Jedná se o předpokládaný příjem, kterým je částka ze složky Měsíční mzda nebo sazba ze složky Hodinová mzda v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení.

Odhláška zaměstnance B

V nadpisu TF byl upraven text na Potvrzení odhlášky zaměstnance. Nové TF pro příhlášky, odhlášky, změny, opravy a hromadný sběr dat pro nemocenské pojištění platné od 1.7.2005 se připravují.