INFO: Účtování rozdílů DPH

vydání: 20050623 - verze: 11

Pokud vám vznikne v důsledku opravy DPH na částku z rozdílů základů daně rozdíl v DPH (účetnictví x prvotní evidence), je třeba tento rozdíl zaúčtovat pomocí interního dokladu do nákladů nebo výnosů (např. jednou měsíčně - s pomocí sestavy Doklady po položkách, kde by se dal vysčítat a zkontrolovat tento rozdíl s filtrem, kde cena bez DPH=0 a DPH celkem <>0; každá agenda s doklady obsahuje tuto sestavu - pozor na rozdělení na více knih).