INFO Mzdy: Připravované změny v nemocenském pojištění od 1.7.2005

vydání: 20050624 - verze: 11

V souvislosti s povinností ČSSZ vést registr pojištěnců jsou organizace a malé organizace povinné předat na ČSSZ seznamy zaměstnanců s požadovanými údaji. Tento hromadný sběr dat je možné realizovat elektronickým podáním přes Portál veřejné správy nebo na paměťovém médiu, dále v csv formátu pomocí šablon MS Excel nebo na formulářích v papírové podobě. Lhůta pro odevzdání seznamů je 1.- 31.7.2005. Uživatelé Varia budou moci odeslat seznam elektronicky pomocí doplňku Elektronická podání (pouze Vario 11) nebo data vyexportovat do šablon MS Excel k vytvoření csv formátu. Aktualizované vydání AltusVario obsahující nástroje pro vytvoření a odeslání seznamu bude k dispozici v posledním červnovém týdnu a uživatelé o něm budou informováni v sekci Novinky znalostní databáze na www.altus.cz.