Mzdy - Nový TF Potvrzení o příjmu - vedlejší činnost, úprava TF ELDP - roční, Rekapitulace dovolené

vydání: 20050714 - verze: 11

Potvrzení o příjmu - vedlejší činnost

Nový tiskový formulář Potvrzení o příjmu - vedlejší činnost slouží k tisku potvrzení o době trvání zaměstnání, o výši vyměřovacích základů pro sociální pojištění, pro účely posouzení vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

ELDP - roční

V elektronickém podání ELDP v případě pobírání PPM v ochranné lhůtě při skončení pracovního poměru v předcházejícím roce se nyní doplňuje typ podání 02 (resp. 52, 72).

Rekapitulace dovolené, Rekapitulace dovolené - souhrn

Tyto TF jsou nyní seskupeny po střediscích.