Prodejna a zakázky nebo nabídky

vydání: 20050805 - verze: 11

Z modulu Prodejna lze vystavit zakázku nebo nabídku.

Nastavení

Pokud chcete vystavovat zakázky nebo nabídky musíte do sekce Obecne v INI souboru prodejna doplnit název knihy zakázek a typ dokladu:

[Obecne]
KnihaZakazky=Název knihy

Pokud chcete vystavovat nabídky doplňte typ dokladu nabídka:

[Obecne]
KnihaZakazky=Název knihy
TypDokladuZakazky=ZN

Použití

Položky do prodejny se načtou obvyklým způsobem. V dialogovém okně Platit stisknete klávesu Z (jako zakázka, lze též použít klávesu Y). Zobrazí se text Zakázka. Potvrzením dialogu (Enter) se vystaví zakázka nebo nabídka. Stav skladu (ani zůstatek pokladny) se vystavením zakázky nezmění.

Tisk alternativních formulářů

V INI souboru prodejny lze nastavit alternativní názvy tiskových formulářů pro knihu pokladny Euro, knihu faktur a knihu zakázek. Tiskový formulář musí existovat v agendě příslušné knihy. Nastavení jsou:

[Obecne]
TiskovyFormularEuro=Název TF pro tisk €
TiskovyFormularFaktura=Název TF pro tisk bezhotovostních dokladů
TiskovyFormularZakazka=Název TF pro tisk zakázek a nabídek