Oprava ceny

vydání: 20050719 - verze: 11

Funkce Opravit cenu u zaskladněných položek příjemky (přijaté faktury, výdajového pokladního dokladu) byla opravena tak, aby byly správně vypočteny zaokrouhlovací zbytky u cen zadaných celkovou částkou. Problémy se zaokrouhlením se mohly projevit u příjmů velkého počtu kusů (desítky tisíc) za jednotkové ceny v řádu setin až tisícin korun. Dále se mohly projevit u příjmů s vedlejšími náklady.