Mzdy - TF ELDP - roční - rozšíření

vydání: 20050808 - verze: 11

Bylo provedeno rozšíření možností TF ELDP - roční. ELDP je možné vystavovat k období zpracování mezd. To je možné využít k vystavení ELDP v případě žádosti o důchod nebo v případě, že si vystavení ELDP vyžádá sociální správa v průběhu roku. Změna se projevuje takto:

- po období zpracování mezd se nezobrazují křížky
- do sloupce Dny se načítají jen dny do posledního zpracování mezd
- do datumu Do se dosadí datum, ke kterému jsou zpracovány mzdy
- datum nároku na starobní důchod je akceptováno, pouze pokud spadá do již zpracovaného období.

Výpočet hodnot pro zobrazení v ELDP se nyní provádí pouze podle rozsahu tisku.

V tomto vydání TF je odstraněn problém se zahrnováním základu sociálního pojištění do vyměřovacího základu u DPČ v případě, že základ v některém období nedosáhl hranice pro odvod sociálního pojištění (400,- Kč). Základ sociálního pojištění se zahrnuje do vyměřovacího základu pouze v případě, že z něho bylo dovedeno pojištění.