Zdanitelná plnění EU v měně

vydání: 20050801 - verze: 11

Tiskový formulář Zdanitelná plnění EU (viz Nový tiskový formulář Zdanitelná plnění EU) nyní umožňuje zvolit tisk částek v Kč nebo v měně dokladů.