Prodejna a sériová čísla

vydání: 20050805 - verze: 11

V modulu Prodejna bylo dosud možné zadávat sériová čísla jen u produktů, u kterých bylo jejich zadání povinné. Nyní je možné zapsat sériová čísla i u ostatních položek.

Zadání sériového čísla

  • Vložíte novou položku nebo vyberete stávající.
  • Stiskem klávesy + otevřete okno pro změnu množství
  • Stiskem klávesy S se otevře okno pro zadání sériových čísel
  • Zadáte jedno nebo více čísel a potvrdíte OK.
  • Pokud se počet zadaných sériových čísel liší od množství, zobrazí se v poli nové množství počet čísel. Podle potřeby tento údaj můžete opravit nebo potvrdit. Pokud počet odpovídá počtu, množství se nezmění a údaj nové množství se nevyplní.