Aktualizace číselníků Intrastat

vydání: 20050812 - verze: 11

Číselníky Intrastatu byly aktualizovány podle nejnovějšího vydání příručky pro Intrastat.