Přidělování licencí na terminal serveru

vydání: 20050818 - verze: 11

Klíč pro vytvoření identifikátoru stanice, který používá Vario pro identifikaci stanice pro přidělení licencí, byl změněn instancí spuštěných na terminal serveru. Při určité konfiguraci terminal serveru byl stejný identifikátor přidělen několika současně pracujícím uživatelům což vedlo k problémům.

Pokud používáte plovoucí licence, neměli byste zaznamenat problémy. U pevných licencí bude potřeba pomocí doplňku Správce licencí odebrat licence "stanicím" spouštěným na terminal serveru, protože po aktualizaci Varia budou terminálový klienti hledat své licence pod novým identifikátorem.