Změny datové struktury

vydání: 20050831 - verze: 11

V tomto vydání se mění datová struktura databáze DataXXXX. Aktualizace z vydání 20050830 a nižších na 20050831 a vyšší bude převádět data.

Uživatelé SQL serveru musí spusit aktualizační skript.

Změny struktury databáze Data0000

+ Elektrozarizeni (nová tabulka)

+ Katalog.Skupina_elektrozarizeni (nové pole)
+ Katalog.Predkontace_vydej (nové pole)
+ Katalog.Predkontace_prijem (nové pole)