Mzdy - TF Nemocenské pojištění

vydání: 20050907 - verze: 11

TF Nemocenské pojištění je upraven pro tisk a elektronické podání příhlášek, odhlášek, změn a oprav k sociálnímu pojištění po ukončení hromadného sběru údajů pro registr pojištěnců. (Tisk a elektronické podání hromadného sběru je nadále možný). Funkce TF se nemění, pouze jako výchozí akce je vybrána příhláška. Odhlášku, změnu nebo opravu lze vybrat v poli Akce a tento výběr je vhodné provést před klepnutím na tlačítko Načíst. Pro změnu a opravu údajů je pro tisk akceptován datum z pole Platnost změny od/Datum opravované přihlášky v dialogu TF Nemocenské pojištění.

Předpokladem pro tisk formulářů nemocenského pojištění je založení záznamu zaměstnance, pracovního poměru s datem nástupu a vyplněním pole Činnost v dialogu Pracovní poměr. Při načítání hodnot se provádí kontrola rodného čísla a textové údaje jsou v případě nutnosti zkráceny na maximální možnou délku. Pokud jsou v textových polích ve Variu, která jsou definována pro potřeby exportu jako číselná, zadány alfanumerické znaky, nebude import těchto polí proveden.

Pro správné načítání adresy trvalého bydliště a adresy firmy je vhodné dodržet strukturu adresy:
Např.:
K lipám 156
190 00 Praha 9

V případě, že v dialogu Naše firma je uvedena adresa sídla má přednost před základní adresou.